ผู้บริหาร

นายนาคพงษ์ จงกลาง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเนื้อหาของเว็บไซต์โรงเรียนมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/10/2012
ปรับปรุง 16/11/2014
สถิติผู้เข้าชม 91697
Page Views 101808
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวแทนเครือข่ายหนองฉิม-รังงามปี2557 (อ่าน 77) 14 ส.ค. 57
กระดาษคำตอบคณิตคิดเร็ว งานแข่งขันทักษะวิชาการเครือข่าย ปี 2557 (อ่าน 282) 15 ก.ค. 57
ใบส่งตัวนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการระดับเครือข่าย ปี 2557 (อ่าน 403) 15 ก.ค. 57
ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 (อ่าน 151) 15 ก.ค. 57
คำสั่งแข่งขันวิชาการเครือข่ายหนองฉิม-รังงาม ปี 2557 (อ่าน 150) 15 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) (อ่าน 131) 06 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 การศึกษาปฐมวัย (อ่าน 242) 06 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อ่าน 151) 06 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 105) 06 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (อ่าน 99) 06 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (อ่าน 99) 06 ก.ค. 57
Dowmload เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีจากตัวอย่าง - เสียงของพระภิกษุชาวไทย (อ่าน 88) 06 ก.ค. 57
Dowmload เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีจากตัวอย่าง - เสียงของพระภิกษุชาวอังกฤษ (อ่าน 85) 06 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 108) 06 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อ่าน 80) 06 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (อ่าน 106) 06 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (อ่าน 106) 06 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมปี 2556 สาระสุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 333) 08 ก.ค. 56

โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
หมู่ที่ 2 ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โทร 044-822580
Email : bungwai@hotmail.com © copyright นาคพงษ์  จงกลาง  ผู้ดูแลเว็บไซต์