ผู้บริหาร

นายนาคพงษ์ จงกลาง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเนื้อหาของเว็บไซต์โรงเรียนมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/10/2012
ปรับปรุง 09/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 61650
Page Views 68340
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556  เครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม  ได้จัดให้มีพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ป.6 และ ม.3  โดยได้รับเกียรติจากนายมงคล  อัครปทุม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)  โดยมีนายสมเกียรติ  ตุงคะเสรีรักษ์  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบเครือข่าย  นายวินัย  พันธุ์มี  ผู้อำนวยการรงเรียนบ้านหนองผักชี  ประธานเครือข่าย ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูจากทั้ง 8 โรงเรียนในสังกัด  ให้การต้อนรับ  โดยการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการในครั้งนี้จะจัดระหว่างวันที่ 7-15 มกราคม 2556  ซึ่งจะมีการทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)  และการจัดกิจกรรมสรุปและติวเข้มในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน 4 จุด  ได้แก่  โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) โรงเรียนบ้านหนองผักชี  โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี  และโรงเรียนรังงามวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5  และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการให้โรงเรียนในเครือข่ายได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาทุกโรง  ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้วยความใส่ใจ  เพื่อให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผู้บริหารให้การต้อนรับท่านประธาน
ผอ.วินัย พันธุ์มี ประธานเครือข่าย กล่าวรายงาน
ประธานกล่าวเปิดและให้กำลังใจนักเรียน
นักเรียนทั้ง 8 โรงเรียนรับฟังด้วยความตั้งใจ
บรรยากาศในพิธีเปิด
ผู้บริหารและคณะครูที่มาร่วมในพิธีเปิด
บรรยากาศการสอบก่อนเรียนครับ
ตั้งใจสอบนะลูก
จำลองการสอบเหมือนวันสอบจริง
นี่เป็นบรรยากาศจุดติวเข้มจุดที่ 1 ร.ร.บ้านหนองฉิมฯ
คุณครูก็อยากให้ความรู้
หนูๆก็อยากได้จ้ะ
นี่เป็นบรรยากาศจุดติวเข้มจุดที่ 2 ร.ร.บ้านหนองผักชีครับ
ก็มี ร.ร.บ้านหนองผักชี และ ร.ร.บ้านบะเสียวเข้าร่วม
นี่เป็นชุดวิทยากรให้ความรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นี่จุดที่ 3 ร.ร.บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีครับ
จุดนี้มี 2 โรงเรียน คือ ร.ร.บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีและ ร.ร.บ้านโสกคร้อ
ตั้งใจจริงนะ
เอ้าสู้ๆ
และนี่จุดสุดท้ายจุดที่ 4 ร.ร.รังงามวิทยา
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2556,21:29   อ่าน 851 ครั้ง

โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
หมู่ที่ 2 ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โทร 044-822580
Email : bungwai@hotmail.com © copyright นาคพงษ์  จงกลาง  ผู้ดูแลเว็บไซต์